Agenda
Dit is een overzicht van alle bijzondere evenementen die momenteel gepland zijn van of in de-ruimte.

Zondag, 11 juni    15.30h  - ca.17.00h  /  Tanja

Return to magic - een praktische excursie in levenskracht

verhalen - middag

Mijn  ervaringen, inzichten, avonturen in mezelf en "onder-onsjes" met het universum in vorm van verhalen en gedeeltes uit mijn aantekeningen van het 21dagen-vasten-proces (prana proces)
Het (terug)vinden naar de levenskracht die alles bezielt en ons verbind. Door de grote interesse van mensen om me heen voor dit proces en de emoties en gedachten die in onze maatschappij op eten en drinken (en voornamelijk op het niet-doen daarvan) zitten wil ik deze reis graag delen.
Een middag met verhalen, vragen en uitwisseling ter inspiratie en voeding van geest en ziel.

Deelname is gratis, welkom zijn donaties voor het door Ganga Hoogendoorn gestichte weeshuis in India

NL26 ABNA 0625 2782 91  t.n.v. Stichting Caveri   (www.stichting caveri.com)

Vrijdag, 7 juli    10.00h  -  16.30h / Ganga Hoogendoorn

Transformative Yoga Intensive

Transformatieve yoga is de beweging van angst/pijn naar liefde/genezing.
Yoga Asana, Mudra, Bandha en Meditatie. Inzicht krijgen van patronen en overtuigingen en daardoor nieuwe keuzes maken. De begeleiding is individueel en de dag is voor iedereen toegankelijk.

Maximale deelnemers:  12

Kosten:  €  95,- inkl. lunch

Elke donderdag, 19.30h - 21.00h / Olinda Larralde

Vinyasa & Hatha

Yoga

In my yoga lessons we train our whole bodies to become more receptive to attunement. An attunement to the balance between silence and expression.
We do this through asana sequences based on what is nowadays called Vinyasa and Hatha Yoga. We integrate mild breathwork and every class includes a meditative attitude.